Vēsture

1946. gadā tiek dibināts rūpnīcas VEF jauktais koris
1953.gadā tiek dibināts 4. Mēbeļu kombināta jauktais koris 'Teika”, apvienojot sieviešu kori un vīru ansambli
diriģentsF. Romanovs no 1959 gada līdz 1966. gadam
1960. gads - (rūpnīcas) VEF Kultūras Pils jauktais koris, diriģents Ēvalds Skudra, operetes teātra
kormeistars
1960. gads - VEF Kultūras Pils Dziesmu svētku vēstures izstāde. Pirmo Dziesmu karu uzvarētājs.
1974. gadā notiek koru apvienošanās
1976. gadā korim piešķir nosaukumu "Teika", diriģents Ēriks Grosbergs līdz 1990. gadam
1991. gads, par diriģentu kļūst Arnis Poruks
1992. gads, par diriģentu kļūst Māris Īzaks
1997. gads, kopā ar Māri Īzaku darbu korī sāk Daiga Galeja, kura kori vada līdz šodienai.


Koris piedalījies visos Padomju laika, kā arī jau Neatkarīgās Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Viena no
visiemīļotākajām vietām Latvijā korim ir Gaujiena, kur katru vasaru notiek Jāzepam Vītolam veltīts koru
saiets. Koris Ziemassvētkos un Lieldienās regulāri sniedz koncertus Pāvila, Mārtiņa un Krusta baznīcās. No
2003. gada koris regulāri piedalās dažādos Starptautiskos koru festivālos Itālijā, Vācijā, Čehijā un Polijā.
Kora dalībnieki ir dažāda vecuma dziedātāji, taču vecuma starpība netraucē justies kā saliedētam
kolektīvam. Kora mākslinieciskā vadītāja Daiga Galeja ir arī Rīgas koru virsdiriģenta asistente un 2005.
gadā saņēmusi Rīgas domes Kultūras departamenta Gada balvu Baltais zvirbulis.


Visu savas pastāvēšanas laiku koris nerimstoši strādā pie mākslinieciskā snieguma kvalitātes un iesaista
arvien vairāk jaunu cilvēku mūzikas pasaulē, lai tādējādi popularizētu dziedāšanas mākslu Latvijas jaunajā
paaudzē. Šobrīd „TEIKĀ” dzied studenti, skolotāji, valsts iestāžu darbinieki, arhitekti, juristi un dažādu
profesiju pārstāvji.