Biedrība

Biedrība „LARGO” oficiāli reģistrēta 2010.gada 13.septembrī, lai kvalitatīvi turpinātu  „LARGO” faktiski uzsākto darbību. Biedrības galvenie darbības virzieni ir:
•    kultūras veicināšana;
•    labdarība.

Ziedojot biedrībai „LARGO”, Jūsu uzņēmumam tiek piešķirtas LR tiesību aktos noteiktās nodokļu atlaides.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja Daiga Galeja.
Reg.# 40008164871,
Konts LV11UNLA0050016138931